För att ge varje barn och ungdom bästa möjliga förutsättningar att utvecklas gör vi en gruppindelning som baseras på varje spelares förutsättningar OCH FÖRKUNSKAPER. oavsett ålder och kön.

Gruppindelningen baseras i första hand på spelmässig nivå snarare än ålder. Därför varierar barnens ålder inom varje grupp. Läs mer om våra gruppindelningar nedan.

Tränarna bedömer spelarnas färdigheter löpande. Motorisk färdighet, spelnivå, utveckling och intresse. Spelare kan flytta upp en nivå både inför och under terminerna. Detta sker i samråd med föräldrarna.


Minitennis Nybörjare

Minitennisbana (12-metersbana) och minitennisboll som är 75% långsammare än en normal tennisboll (skumgummi). För nybörjare och spelare från 5 år och uppåt. Träningen innehåller tennis i kombination med motorik- och koordinationsövningar där lek och idrottsglädje står i centrum. Spelare kommer att bli uppflyttade till Minitennis fortsättning utefter deras utveckling. Tränarna bedömer motorisk färdighet, spelnivå, utveckling och intresse hos spelarna innan de flyttas upp till gruppen Minitennis fortsättning. Tränarna flyttar upp spelare i samråd med föräldrarna.


Minitennis Fortsättning

Minitennisbana (12-metersbana) och minitennisbolll (skumgummi eller gulröd boll av filt). Träningen har fortfarande fokus på tennis i kombination med motoriska och koordinativa övningar där lek och idrottsglädje står i centrum. En ökad vikt läggs på matchspel i kombination med viss teknikinlärning. Tävlingsmålsättningen för spelarna i denna grupp är att de ska spela matcher i minst två IF SO Tour tävlingar per termin samt att deltagarna i gruppen ska spela sin första match/tävling inom tre månader i gruppen.


Miditennis

Miditennisbana (18-metersbana) och Miditennisboll som är 50% långsammare än en normal tennisboll. Ökad vikt läggs vid tävlingsspel i kombination med basträning för såväl teknisk, taktisk, fysisk & mental träning. Fortsatt arbete med motorik- & koordinationsgrunder. Eventuell uppflyttning till Maxigruppen sker efter tränarnas bedömning. Tävlingsmålsättningen för spelarna i denna grupp är att de ska spela matcher i minst tre IF SO Tour tävlingar per termin.


Maxitennis

Fullstor bana och maxitennisboll som är 25% långsammare än en vanlig tennisboll.
Träningen är nu mer intensiv, men bygger fortfarande på spelarnas egen drivkraft. Denna grupp är ett mellansteg innan spelarna väljer (beroende på nivå) sin inriktning till Prestationspelare eller Tennis för Alla. Tävlingsmålsättningen för spelarna i denna grupp är att de ska spela matcher i minst tre IF SO Tour tävlingar per termin samt att vissa spelare börjar spela "vanliga" tävlingar på de närmaste klubbarna.


BTS PLAYERS

Denna kategori är ett förberedande steg till prestationsspelare och tävlingsspel. Spelarna delas in efter spelstyrka. Här introduceras man även för "fysträning". Ålder ca. 10-12 år. Tävlingsmålsättningen för spelarna i denna grupp är att de regelbundet spelar matcher i olika tävlingar. Vill man börja i BTS Players kontaktar man ansvarig tränare Edwin Sjögren.


Tennisskola

Tennisträning för spelare under 18 år. Grundläggande kurser för nybörjare samt fortsättningsgrupper för mer erfarna spelare. Spelas med olika bollar och storlek på banan beroende på spelarnas spelnivå.


Tennis för vuxna

Tennisträning för spelare äldre än 18 år. Grundläggande kurser för nybörjare samt fortsättningsgrupper för mer erfarna spelare.