Målsättning

För att värna om våra ungdomars och anställdas hälsa och välbefinnande vill vi vara ett föredöme och arbeta för drogfria verksamheter och miljöer. Vi tillåter ingen användning av dopning, alkohol, narkotika och tobak i vår idrottsutövning.


Verksamhet

Vår verksamhet skall vara helt drogfri där barn och ungdomar under 18 år deltar. Tränare, ledare, anställda, föräldrar och spelare över 18 år, skall vara ett föredöme för våra ungdomar och avstå från droger på vår anläggning. Att även tänka på att det ”dagen efter” kan innebära risker, om det är aktuellt att ställa upp som bilförare till och från matcher.


Tobak och alkohol

Om vi upptäcker att någon inom vår verksamhet använder tobak eller alkohol informerar ledare/ styrelse berörda om vår drogpolicy och om den skadliga påverkan som alkohol och tobak har för vår hälsa och vårt idrottsutövande. Om personen är under 18 år så tar vi också föräldrakontakt. Upprepade överträdelser leder till uteslutning från verksamheten.


Dopning och narkotika

Allt bruk och hantering av dopingpreparat och narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Vi ska hålla oss uppdaterade vad som missbrukas bland ungdomar för tillfället. Om vi upptäcker att någon inom vår verksamhet brukar dopning eller narkotika, görs en polisanmälan, styrelsen tar kontakt med social myndighet och Sv.TF. Om personen är under 18 år kontaktas även föräldrar. Uppföljning av samtal med elev/föräldrar sker regelbundet.


Medicinering

Undantaget är givetvis preparat som är utskrivna av läkare, vissa ämnen kan ju innehålla ämnen som klassas som doping. Tänk på att även kosmetika kan innehålla förbjudna substanser.


Information

Styrelsen ska ta del av den information i ämnet som tillhandahålls av idrottsförbund och kommun. Informationen förs vidare till medlemmarna via vår hemsida och vid andra lämpliga tillfällen som träningsläger. Policyn skickas ut till alla medlemmar i samband med höststarten.


Ansvar

Styrelsen har det yttersta ansvaret att policyn efterföljs, men även ledare, anställda och andra medlemmar och föräldrar har ett stort ansvar för detta. Policyn revideras årligen av styrelsen

Båstad 2017-01-01
Styrelsen för Båstad Tennissällskap med Båstad Sportcenter

 

PDF