För att kunna delta i Båstad TS verksamhet krävs medlemskap. Medlemskapet ger dig möjlighet att hyra tennisbana till förmånligt pris.

Välkommen som medlem i Båstad Tennissällskap!

Henrik Holm, klubbchef

ÅRSAVGIFT

Senior 600kr
Junior 200kr
(t.o.m. 20 år)


Betalning

Inbetalning kan ske i receptionen eller via bank/Internetbank och i båda fallen vill vi att du lämnar följande uppgifter

  • För- och efternamn för samtliga som ingår i avgiften
  • Personnummer (10-siffror) för samtliga
  • Telefonnummer
  • Epostadress


VIA BANKGIRO

Bankgiro 612-0497
Registrerade personupplysningar är lösenordsskyddade och därmed inte tillgängliga för andra är föreningens administratör.


I RECEPTIONEN

I receptionen på Drivan finns blankett, som du kan fylla i vid betalningstillfället.
Betalar du via bank/internetbank fyller du i uppgifterna 1-4 i Meddelanderutan.