VÄLKOMMEN TILL JUNIOR SEKTIONEN

Övergripande syfte med sektionen är att komplettera juniorverksamheten - som framgångsrikt och med stort hjärta bedrivs av Edwin och hans team - genom att skapa sammanhållning och delaktighet bland föräldrarna.

Tävlingsstege

Alla klubbens medlemmar kan delta i vår tävlingsstege som vi arrangerar tillsammans med de andra sektionerna. Det är ett bra komplement för dem vill testa sina tävlingsnerver under enklare former. Vill Du vara med kan Du kontakta herrsektionsansvarig Andreas Gustafson.

NYHETER/BLOG


Sektionsansvarig

Erik Tamm

Sektionsarbetet är viktigt för klubbens träningsfilosofi och gemenskap.
Ditt deltagande är därför viktigt för oss. Har du frågor och/eller förslag?
Skriv till Erik så får du respons snarast.

Erik Tamm
MAIL